brukstone.com.pl

Reklama

Najnowsze artykuły:

Compliance. Komisje sektorowe odbywały regularne spotkania w celu omówienia istotnych kwestii biznesowych. Wszystkie wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jest to dla nas sygnał, że ...

W ostatnim czasie poszerzył się zdecydowanie zakres odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego skarbowego za zawinione przestępstwa podatkowe, w tym związane z zaniechaniem obowiązków tax compliance ...

Nie mniejszy wpływ mają również nowoczesne technologie i ... Dla kogo kariera w compliance? Compliance to najkrócej rzecz ujmując zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami lub ...

Z usług astrologów coraz częściej decydują się korzystać przedsiębiorcy nie tylko za granicą ... Dla kogo kariera w compliance? Compliance to najkrócej rzecz ujmując zapewnienie zgodności działalności ...

Poniżej dalsza część artykułu Przez kilkanaście lat był związany z Grupą Nationale-Nederlanden, gdzie odpowiadał za obszar prawny, zarządzania ryzykiem i compliance, zajmując stanowiska m.in.

W Spółce nie istnieją sformalizowane procedury (z wyjątkiem procedury zarządzania ryzykiem) oraz jednostki kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance. Zarząd obecnie nie widzi konieczności ...

W Spółce nie istnieją sformalizowane procedury (z wyjątkiem procedury zarządzania ryzykiem) oraz jednostki kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance. Zarząd obecnie nie widzi ...

W Spółce nie istnieją sformalizowane procedury (z wyjątkiem procedury zarządzania ryzykiem) oraz jednostki kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance. Zarząd obecnie nie widzi konieczności ...

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Regulacje, które wśród osób pracujących w obszarze compliance potocznie nazywane są dyrektywą o ochronie sygnalistów, zobowiązują przedsiębiorców do stworzenia ...

W zakresie opłat i podatków związanych z prowadzeniem działalności hazardowej na Malcie, wskazać należy, że każdy podmiot prowadzący tego rodzaju działalność zobowiązany jest do uiszczania stałej ...

Firma oferuje zatrudnienie w wielu obszarach działalności. Wśród dostępnych ścieżek kariery, wyróżnić można m.in. sprzedaż, logistykę, administrację, pion personalny, prawo i compliance, zakup, ...

brukstone.com.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2020. All Rights Reserved.